Välkommen till

MedinDressage

Inridning - Tillridning - Försäljning

 

Välkommen!

 

Jonathan Medin och MedinDressage erbjuder professionell utbildning av dressyrhästar. Verksamheten bedrivs på Hormesta Säteri utanför

Enköping.

 

 

Jonathan är försäkringsombud Folksam. Har du försäkringsfrågor, kontakta gärna Jonathan.

0708-522163

jonathan.medin@folksam.se